nôi dung giáo dục an toàn giao thông có thể được tích hợp vào các môn học nào . khả năng nguyên tắc giáo dục tích vào môn học mà thầy cô đảm trách

Question

nôi dung giáo dục an toàn giao thông có thể được tích hợp vào các môn học nào . khả năng nguyên tắc giáo dục tích vào môn học mà thầy cô đảm trách

in progress 0
Nevaeh 1 tháng 2021-09-10T11:54:09+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T11:55:11+00:00

  Thể dục ,công dân ,công nghệ 

  0
  2021-09-10T11:55:12+00:00

  Theo mình, nội dung giáo dục an toàn giao thông có thể được giáo dục tích hợp vào những môn học tự nhiên 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )