Nội dung nào dưới đây ko thể hiện quyền bình đẳng giữa vk và ck 1 – có quyền và nghĩa vụ nagng nhau với ts chung 2- có trách nhiệm chăm lo cho các con

Question

Nội dung nào dưới đây ko thể hiện quyền bình đẳng giữa vk và ck
1 – có quyền và nghĩa vụ nagng nhau với ts chung
2- có trách nhiệm chăm lo cho các con về thể chất và trí tuệ
3- tôn trọng vfa giữ gin danh dự và nhân phẩm của vk và ck
4- tôn trọng tự do tín ngưỡng tôn giáo của cả 2 vkck

in progress 0
Madelyn 4 tuần 2021-07-10T11:58:03+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T11:59:22+00:00

  C

  0
  2021-07-10T11:59:47+00:00

  không có nội dung nào trong 4 ý trên không thể hiện quyền bình đẳng giữa vợ và chồng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )