nội dung nào dưới đây thể hiện sự tiến bộ về thành tựu khoa học kĩ thuật cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX so với cuộc cách mạng công nghiệp ở anh cuối th

Question

nội dung nào dưới đây thể hiện sự tiến bộ về thành tựu khoa học kĩ thuật cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX so với cuộc cách mạng công nghiệp ở anh cuối thế kỉ XVIII
A chế tạo ra máy móc trong công nghiệp nhẹ
B máy móc được ứng dụng trong công nghiêp
C máy móc hiên đại hơn
D phát minh về khoa học kĩ thuật và được ứng dụng vào sản xuất

in progress 0
Margaret 2 tháng 2021-10-12T03:29:17+00:00 1 Answers 246 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T03:31:01+00:00

  nội dung nào dưới đây thể hiện sự tiến bộ về thành tựu khoa học kĩ thuật cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX so với cuộc cách mạng công nghiệp ở anh cuối thế kỉ XVIII

  A chế tạo ra máy móc trong công nghiệp nhẹ

  B máy móc được ứng dụng trong công nghiêp

  C máy móc hiên đại hơn

  D phát minh về khoa học kĩ thuật và được ứng dụng vào sản xuất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )