Nội dung nào không phải chính sách đối nội của hitle A thiết lập nền chuyên chính độc tài B khủng bố các đảng phái dân chủ , nhất là đảng cộng sản

Question

Nội dung nào không phải chính sách đối nội của hitle
A thiết lập nền chuyên chính độc tài
B khủng bố các đảng phái dân chủ , nhất là đảng cộng sản
C tiến hàng bầu cử quốc hội mới
D hủy boe hiến pháp vai ma thủ tiêu nền cộng hòa tư sản

in progress 0
Autumn 1 tháng 2021-11-04T05:53:33+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-04T05:54:59+00:00

  Nội dung nào không phải chính sách đối nội của hitle

  A. Thiết lập nền chuyên chính độc tài

  B. Khủng bố các đảng phái dân chủ , nhất là đảng cộng sản

  C. Tiến hàng bầu cử quốc hội mới

  D. Hủy boe hiến pháp vai ma thủ tiêu nền cộng hòa tư sản

            Chúc bn học tốt!!!          <3

  0
  2021-11-04T05:55:29+00:00

  B khủng bố các đảng phái dân chủ , nhất là đảng cộng sản

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )