Nội dung nào không phản ánh đúng về ý nghĩa thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Á, Phi, Mĩ LaTinh sau CTTG thứ 2? A. Làm sụp đổ hoà

Question

Nội dung nào không phản ánh đúng về ý nghĩa thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Á, Phi, Mĩ LaTinh sau CTTG thứ 2?
A. Làm sụp đổ hoàn toàn chủ nghĩa thực dân cũ và chủ nghĩa thực dân mới
B. Xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc (Apacthai)
C. Làm gia tăng tình trạng căng thẳng do CT lạnh gây ra
D. Đưa tới sự ra đời hơn 100 quốc gia độc lập trẻ tuổi

in progress 0
Vivian 5 ngày 2021-12-05T17:03:19+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-05T17:04:41+00:00

  Đáp án: C. Làm gia tăng tình trạng căng thẳng do CT lạnh gây ra

  0
  2021-12-05T17:05:10+00:00

  Theo mình là đáp án C nhé

  – Phong trào GPDT sau CTTG thứ hai (1945 – 1999) diễn ra sôi nổi và mạnh mẽ đã làm cho hệ thống thuộc địa của CNTD cũ và CNTD mới sụp đổ hoàn toàn; chế độ phân biệt chủng tộc Apacthai cũng sụp đổ hoàn toàn, thắng lợi có ý nghĩa đó đã đưa tới sự ra đời của hơn 100 quốc gia độc lập trẻ tuổi

  => Bản đồ chính trị TG có những biến đổi to lớn và sâu sắc

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )