Nội dung trọng tâm trong chiến lược kinh tế liên bang Nga năm 2000 là

Question

Nội dung trọng tâm trong chiến lược kinh tế liên bang Nga năm 2000 là

in progress 0
Kinsley 3 tháng 2021-09-09T04:13:09+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T04:14:09+00:00

  Nội dung trọng tâm trong chiến lược kinh tế liên bang Nga năm 2000 là:

  – Đưa nền kinh tế thoát khỏi khủng hoảng.

  – Xây dựng nền kinh tế thị trường.

  – Mở rộng ngoại giao với nước ngoài.

  – Nâng cao đời sống nhân dân, khôi phục vị trí cường quốc.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )