Nơi sống, cấu tạo, vai trò bài 17 sinh học 7

Question

Nơi sống, cấu tạo, vai trò bài 17 sinh học 7

in progress 0
Remi 3 tháng 2021-08-30T21:13:24+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T21:14:39+00:00

    Cấu tạo

  Có cấu tạo giống như đỉa.Vắt sống trên lá cây ,trong những khu rừng nhiệt đới .Hút máu người,động vật 

   Nơi sống 

  Đất ẩm
  Chui rúc
  Nước mặn
  Chui rúc
  Nước lợ
  Tự do
  Nước lợ, mặn, ngọt
  Kí sinh
  Trên cây
  Kí sinh
  Nước ngọt
  Định cư

  0
  2021-08-30T21:14:40+00:00

  Đặc điểm chung của ngành giun đốt: 

  +Cơ thể phân đốt, có thể xoang

  +Ống tiêu hóa phân hóa. 

  +Bắt đầu có hệ tuần hoàn.

  + Di chuyển nhờ chi bên, tơ hay hệ cơ của thành cơ thể.

  +Hô hấp qua da hay mang.

  Vai trò:

  +Giun đất cày xới đất làm cho đất tơi xốp, có vai trò quan trọng đối với cây trồng và cây cối trong tự nhiên. Chúng còn là thức ăn tốt cho các loại gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng).

  +Một số loài giun đốt biển (giun nhiều tơ, rọm, sá sùng…) là thức ăn cho một số động vật nước như cá.

  + Giun đỏ là thức ăn của cá cảnh.

  #HOCTOT#

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )