Nơi tiếp xúc của hai địa mảng xô vào nhau thì địa hình như thế nào?????????????????

Question

Nơi tiếp xúc của hai địa mảng xô vào nhau thì địa hình như thế nào?????????????????

in progress 0
Josephine 2 tháng 2021-10-05T06:54:16+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T06:55:16+00:00

  nơi tiếp xúc của hai địa mảng xô vào nhau thì:

  -Địa hình thường có nhiều núi và hiểm trở vì khi hai địa mảng xô vào nhau thì sẽ hình thành nên núi

  0
  2021-10-05T06:55:42+00:00

  nơi tiếp xúc của hai địa mảng xô vào nhau thì địa hình thường có nhiều núi và hiểm trở vì khi hai địa mảng xô vào nhau thì sẽ hình thành nên núi

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )