nói về giao thông ở thành phố lớn bằng tiếng anh nhớ dịch cho mình ngày mai mình thi rùi huhuh

Question

nói về giao thông ở thành phố lớn bằng tiếng anh
nhớ dịch cho mình
ngày mai mình thi rùi huhuh

in progress 0
Adalynn 3 tháng 2021-09-21T09:18:11+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-21T09:19:32+00:00

    Traffic in the city is a very important issue, which is concerned by many people. There is usually a lot of traffic on the streets of major cities. However, people also perform quite well in traffic. Cars, motorcycles, rudimentary vehicles go on private lanes. All pedestrians will walk on the sidewalk or keep to the right. But some people still don’t obey the traffic laws. They drink while in traffic, so they cause unfortunate accidents. Hope everyone obey traffic safety laws.

  $*Translate:$
    Giao thông trong thành phố là một vấn đề rất quan trọng, được nhiều người quan tâm. Thường có rất nhiều phương tiện giao thông trên đường phố của các thành phố lớn. Tuy nhiên, mọi người cũng thực hiện khá tốt việc tham gia giao thông. Ô tô, xe máy, xe thô sơ đi trên làn đường riêng. Tất cả người đi bộ sẽ đi trên vỉa hè hoặc đi bên phải. Nhưng một số người vẫn không chấp hành luật giao thông. Họ uống rượu khi tham gia giao thông nên đã gây ra những tai nạn đáng tiếc. Mong mọi người chấp hành luật an toàn giao thông.

                                              $@YuuSaji$

  0
  2021-09-21T09:19:42+00:00

  A big city is always crowded with cars and pedestrians. But they rarely get into traffic accidents because they obey the traffic rules well, so traffic accidents rarely happen. I love traffic accidents

  Dịch nè :

  một thành phố lớn bao giờ cũng đông đúc nào là xe cộ, người đi đường. Nhưng họ ít khi bị tai nạn giao thông vì họ chấp hành tốt nội quy giao thông nên rất ít khi xảy ra tai nạn giao thông. 

  $#xin ctlhn$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )