non cao cũng có đường chèo, đường dẫu mòn cũng có lối đi nói lên bản chất gì của con người?

Question

non cao cũng có đường chèo, đường dẫu mòn cũng có lối đi nói lên bản chất gì của con người?

in progress 0
Aubrey 2 tháng 2021-07-30T03:44:20+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-30T03:46:18+00:00

    Non cao cũng có đường chèo, đường dẫu mòn cũng có lối đi nói lên bản chất quyết tâm và ý chí cao độ của con người.Với niềm quyết tâm và ý chí cao độ đó,không có chướng ngại nào là không thể san bằng, không có con đường nào là chúng ta  không thể vượt qua.

    Xin ctlhn ạ!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )