Nồng độ phần trăm của dung dịch chứa 35 gam NACL trong 90 gam dịch. B) Nồng độ phần trăm của dung dịch chứa 0,1 mol CuSO4 trong 0,8 lít dung dịch?

Question

Nồng độ phần trăm của dung dịch chứa 35 gam NACL trong 90 gam dịch.
B) Nồng độ phần trăm của dung dịch chứa 0,1 mol CuSO4 trong 0,8 lít dung dịch?

in progress 0
Ivy 5 tháng 2021-07-17T18:42:44+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-17T18:44:31+00:00

  a) Nồng độ phần trăm của dung dịch là:

  C%= 35/90.100 ≈ 38,8%

  b)Nồng độ phần trăm của dung dịch là :

  CM= 0,1/0,8 = 0,125%

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )