nông nghiệp việt nam đã có những giải pháp gì để hạn chế động tác biến đổi khí hậu

Question

nông nghiệp việt nam đã có những giải pháp gì để hạn chế động tác biến đổi khí hậu

in progress 0
Allison 3 tháng 2021-09-26T07:47:30+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-26T07:49:28+00:00

  * Hạn chế sử dụng nhiêu liệu hóa thạch và tìm kiếm các nguồn năng lượng thay thế. 

  * Sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng (điện, xăng dầu, than củi,…) cùng các tài nguyên (nước ngọt, rừng, tài nguyên sinh học, khoáng sản…) trong sản xuất và sinh hoạt. 

  * Ngăn chặn nạn phá rừng, tích cực trồng và chăm sóc rừng

  * Chuyển đổi sang các mô hình sản xuất và sinh hoạt thích hợp với điều kiện khí hậu, đất đai, sinh thái mới. 

  * Cải tạo nâng cấp hạ tầng. 

  * Kế hoạch hóa gia đình

  * Làm việc gần nhà và sử dụng các phương tiện giao thông công cộng. 

  * Đầu tư công nghệ sạch và áp dụng sản xuất sạch hơn. 

  * Nghiên cứu và áp dụng các thành tựu, sản phẩm khoa học thích ứng với biến đổi khí hậu vào thực tế.

  * Phổ biến thông tin, nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )