Nông trại của bác sáu có 260 con gà. Sau khi bán đi 160 con, bác sáu chia đều số gà còn lại vào 5 chuồng. Hỏi mỗi chuồng có bao nhiêu con gà

Question

Nông trại của bác sáu có 260 con gà. Sau khi bán đi 160 con, bác sáu chia đều số gà còn lại vào 5 chuồng. Hỏi mỗi chuồng có bao nhiêu con gà

in progress 0
Liliana 4 tháng 2021-07-28T16:38:43+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-28T16:39:54+00:00

  Đáp án:

   20 con

  Giải thích các bước giải:

   Số con gà còn lại sau khi bán là:

  260-160=100(con)

  Số con gà mỗi chuồng có là:

  100:5=20(con)

  Đáp số:20con

  0
  2021-07-28T16:40:42+00:00

  Các bước giải:

   số gà còn lại sau khi bán là

      260-160=100(con)

    số gà mỗi chuồng của số gà còn lại là

         100/5=20(con)

            đáp số 20 (con)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )