nửa chu vi của 1 hình chữ nhạt là 280m . Chiều rộng bằng `1/3` chiều dài 40 m . Cứ 100 m2 thu đc 60kg lúa hỏi cả thửa ruộng thu đc bn tạ lúa Giúp đi

Question

nửa chu vi của 1 hình chữ nhạt là 280m . Chiều rộng bằng `1/3` chiều dài 40 m . Cứ 100 m2 thu đc 60kg lúa hỏi cả thửa ruộng thu đc bn tạ lúa
Giúp đi các

in progress 0
Rylee 6 ngày 2021-12-03T12:58:17+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T12:59:22+00:00

  Xin hay nhất ạ: 

  Đáp án :

  Giải thích các bước giải :

  Tổng số phần bằng nhau là :

  Chiều dài thửa ruộng là :

  Chiều rộng thửa ruộng là :

  Diện tích thửa ruộng là :

  Cả thửa rộng thu được số ki-lô-gam lúa là :

  Đổi 

  Đáp số : 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )