Nung 2,15 tấn quặng boxit( có thành phần chính là Al2O3) thu được 0,56 tấn Al và 0,96 tấn khí oxi a) lập PTHH b) Tính tỉ lệ %Al2O3 có trong quặng trên

Question

Nung 2,15 tấn quặng boxit( có thành phần chính là Al2O3) thu được 0,56 tấn Al và 0,96 tấn khí oxi
a) lập PTHH
b) Tính tỉ lệ %Al2O3 có trong quặng trên

in progress 0
Eden 4 tháng 2021-08-22T15:12:13+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T15:13:27+00:00

  Đáp án:

  `%_(Al_2O_3)  = 70.7 %`

  Giải thích các bước giải:

   a) 

  `PT :  2Al_2O_3 \overset{t^o}to\ 4Al  +  3O_2`

  b) Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng , ta có :

  `m_(Al_2O_3) = m_(Al)   +  m_(O_2)`

  `=> m_(Al_2O_3) = 0.56 + 0.96 = 1.52 ( g ) `

  `%_(Al_2O_3) = (1.52 / 2.15 ) *100% = 70.7 %`

  0
  2021-08-22T15:14:07+00:00

  Đáp án:

   a,Al2O3->2Al+3/2O2

  b,nAl=0,56:27=0,02(mol)

  nAl2O3=1/2nACl=0,01mol

  mAl2O3=102×0,01=1,02(kg)

  mAl2O3=2,15-1,02=1,13kg

  %Al2O3 có trong quặng trên là

  1,13÷2,15×100%=52,5%

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )