Nung 23.8 g gồm k2co3 và khco3 đến khối lượng hỗn hợp không đổi thu được 17.6 g chất rắn xác định thành phần% theo khối lượng của mỗi chất trong hỗn h

Question

Nung 23.8 g gồm k2co3 và khco3 đến khối lượng hỗn hợp không đổi thu được 17.6 g chất rắn xác định thành phần% theo khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp

in progress 0
Bella 3 tháng 2021-09-03T16:19:21+00:00 1 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-03T16:21:11+00:00

  Đáp án:

  \(\% {m_{KHC{O_3}}} = \)16,24%

  \(\% {m_{{K_2}C{O_3}}} = 83,76\% \)

  Giải thích các bước giải:

  Nung hỗn hợp trên chỉ có \(KHC{O_3}\) nhiệt phân còn \({K_2}C{O_3}\) thì không bị phân hủy

  Gọi a và b là số mol của \({K_2}C{O_3}\) và \(KHC{O_3}\) 

  \(\begin{array}{l}
  2KHC{O_3} \to {K_2}C{O_3} + C{O_2} + {H_2}O\\
  \left\{ \begin{array}{l}
  138a + 100b = 23,8\\
  138a + 69b = 17,6
  \end{array} \right.\\
   \to a = 0,028mol \to b = 0,2\\
   \to \% {m_{KHC{O_3}}} = \dfrac{{0,028 \times 138}}{{23,8}} \times 100\%  = 16,24\% \\
   \to \% {m_{{K_2}C{O_3}}} = 83,76\% 
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )