nung 500g đá vôi chứa 95% CaCO3 phần còn lại là tạp chất ko bị phân hủy sau một thời gian thu đc 332,8g chất rắn B tính hiệu suất phản ứng

Question

nung 500g đá vôi chứa 95% CaCO3 phần còn lại là tạp chất ko bị phân hủy sau một thời gian thu đc 332,8g chất rắn B tính hiệu suất phản ứng

in progress 0
Jasmine 2 tháng 2021-07-19T09:08:02+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T09:09:05+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-07-19T09:09:41+00:00

  Đáp án:

   `≈80%`

  Giải thích các bước giải:

  `m_(CaCO_3) = 500 xx 95% = 475 ( g ) `

  `n_(CaCO_3) = ( 475)/(100) = 4,75 ( mol )  `

  `PTPƯ : CaCO_3 → CaO + CO_2`

  `n_(CaO) = n_(CaCO_3) = 4,75 ( mol ) `

  `m_(CaO) = 4,75 xx 56 = 266 ( g )`

  Hiệu suất phản ứng : `H_% = ( 266)/(332,8)xx100 ≈ 80%`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )