Nung 64, 78 gam KMnO4 sau 1 thời gian thu được a gam hỗn hợp chất rắn A và 8,96 lít khí oxi ở đktc a) Tính% khối lượng mỗi chất trong a. b)Tính hiệu s

Question

Nung 64, 78 gam KMnO4 sau 1 thời gian thu được a gam hỗn hợp chất rắn A và 8,96 lít khí oxi ở đktc
a) Tính% khối lượng mỗi chất trong a.
b)Tính hiệu suất PƯ
Biết Pư xảy ra theo sơ đồ sau:
KMnO4 -> K2MnO4(r) + MnO2(r) + O2(k)

in progress 0
Jasmine 4 ngày 2021-12-06T17:55:00+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T17:56:57+00:00

  Đáp án:

   Sai đề

  Giải thích các bước giải:

   2KMnO4 —> K2MnO4 +MnO2 +O2

  Ta có: nKMnO4=64,78/(39+55+16.4)=0,41 mol

  nO2=8,96/22,4=0,4 mol

  Ta có: 2nO2 > nKMnO4 –> sai đề 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )