Nung m gam BaCO3 ở nhiệt độ cao, sau phản ứng thứ được khí cacbonic và 45,9 gam oxit. a) viết PTHH b) Tính thể tích khí CO2 tạo thành (đktc) và m?

Question

Nung m gam BaCO3 ở nhiệt độ cao, sau phản ứng thứ được khí cacbonic và 45,9 gam oxit.
a) viết PTHH
b) Tính thể tích khí CO2 tạo thành (đktc) và m?

in progress 0
Jade 3 tháng 2021-08-31T17:27:39+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T17:28:52+00:00

  $n_{O}$ =$\frac{m}{M}$ =$\frac{45,9}{137+16}$  =0,3 mol

  a) PTHH: $BaCO_{3}$ → BaO + $CO_{2}$ 

      PT:           1                   1             1 

      ĐB:           0,3               0,3           0,3

  ⇒ $m_{BaCO3}$ = n . M = 0,3. (137+12+16.3) = 59,1g (cái này mình giải đề phòng)

  b) $V_{CO2}$ = n. 22,4= 0,3 . 22,4 = 6,72 lit

  0
  2021-08-31T17:29:06+00:00

  Đáp án:

   $V_{CO_2}=6,72l$

  $m_{BaCO_3}=59,1g$

  Giải thích các bước giải:

   $PTHH$

  $BaCO_3\overset{t^o cao}{\longrightarrow}BaO+CO_2↑$

  $n_{BaO}=\dfrac{45,9}{153}=0,3mol$

  $→n_{CO_2}=n_{BaCO_3}=0,3mol$

  $V_{CO_2}=0,3.22,4=6,72l$

  $m_{BaCO_3}=0,3.197=59,1g$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )