nước đang phát triển,phát triển thu nhập bình quân đầu người và tỉ lệ tử vong của trẻ em ? giúp ik

Question

nước đang phát triển,phát triển thu nhập bình quân đầu người và tỉ lệ tử vong của trẻ em ? giúp ik

in progress 0
Iris 1 năm 2021-08-07T19:00:40+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T19:02:17+00:00

  Đáp án:

  – Dựa vào chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người và tỉ lệ tử vong của tre em, chỉ số phát triển con người để phân loại ra 2 nhóm:

  `+` Nước phát triển (Anh, Úc, Trung Quốc, Nhật Bản v.v..) có thu nhập bình quân đầu người `> 20 000 USD` và tỉ lệ tử ở mức 0,7 – 1.

  `+` Nước đang phát triển (Việt Nam, Campuchia v.v… ) có thu nhập `< 1000 – 20000 USD` và tỉ lệ tử `<0,7`

  Ngoài ra, còn có thể chia làm hai nhóm nước: nước nông nghiệp và nước công nghiệp.

  0
  2021-08-07T19:02:20+00:00

  Nhóm nước đang phát triển

  -Bình quân trên đầu người : Trên 2000 USD/ năm

  -Chỉ số phát triển của con người : Từ 0,7 đến gần bằng 1

  -Tỉ lệ tử vong của trẻ em : Rất thấp

  xin hay nhất cho nhóm ạ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )