Nước đức đã chọn giải pháp nào để thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 A phát xit hóa bộ máy chính quyền B giữ nguyên chính quyền h

Question

Nước đức đã chọn giải pháp nào để thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933
A phát xit hóa bộ máy chính quyền
B giữ nguyên chính quyền hiện tại
C tổ chức tổng tuyển cử tự do
D nhờ sự giúp đỡ của các nước đế quốc khác

in progress 0
Vivian 1 tháng 2021-11-04T05:41:27+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-04T05:43:13+00:00

  A

  0
  2021-11-04T05:43:24+00:00

  ĐÁP ÁN:

  A phát xit hóa bộ máy chính quyền

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )