/Nước làm mát sẽ được van hằng nhiệt đưa về két làm mát khi:. A. Nước lạnh B. Nước nóng C. Nước ở nhiệt độ giới hạn D. Cà Avà B đều đúng 2/Để làm má

Question

/Nước làm mát sẽ được van hằng nhiệt đưa về két làm mát khi:.
A. Nước lạnh B. Nước nóng C. Nước ở nhiệt độ giới hạn D. Cà Avà B đều đúng
2/Để làm mát động cơ ta có thể dùng: A. Nước B. Không khí C. Dầu bôi trơn D. cả 3 đều đúng.
3/Động cơ làm mát bằng nước, trên thân máy và nắp máy có : B. Quạt gió A.Áo nước C.Cánh tản nhiệt D.Cả 3 đều đúng

in progress 0
Adalynn 1 tháng 2021-08-11T18:47:03+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T18:48:29+00:00

  /Nước làm mát sẽ được van hằng nhiệt đưa về két làm mát khi:. A. Nước lạnh B. Nước nóng C. Nước ở nhiệt độ giới hạn D. Cà Avà B đều đúng

  2/Để làm mát động cơ ta có thể dùng: A. Nước B. Không khí C. Dầu bôi trơn D. cả 3 đều đúng. 3/Động cơ làm mát bằng nước, trên thân máy và nắp máy có : B. Quạt gió A.Áo nước C.Cánh tản nhiệt D.Cả 3 đều đúng

  0
  2021-08-11T18:48:41+00:00

  1.C

  2.A

  3.D

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )