Nước Mĩ chịu tác dụng của cuộc khủng hoảng kinh tế tg (1929-1933) như thế nào? nêu nội dung chính sách mới và tác dụng của nó

Question

Nước Mĩ chịu tác dụng của cuộc khủng hoảng kinh tế tg (1929-1933) như thế nào?
nêu nội dung chính sách mới và tác dụng của nó

in progress 0
Liliana 1 năm 2021-11-21T07:27:48+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T07:28:48+00:00

   Nội dung chính sách mới:

       + Nhà nước tích cực can thiệp vào đời sống kinh tế

       + Chính phủ thực hiện các biện pháp để giải quyết thất nghiệp

       + Thông qua các đạo luật để phục hồi kinh tế: Đạo luật ngân hàng, phục hưng công nghiệp, điều chỉnh nông nghiệp

  – Ý nghĩa:

       + Giải quyết nạn thất nghiệp, xoa diệu mâu thuẫn xã hội

       + Nền kinh tế được phục hồi và tiếp tục tăng trưởng

       + Tăng thu nhập quốc dân

       + Chế độ dân chủ tư sản vẫn được duy trì

  * Chính sách đối ngoại

       + Thực hiện chính sách “láng giềng thân thiện” với các nước Mĩ Latinh Củng cố vai trò của Mĩ ở Mĩ Latinh, cải thiện quan hệ với các nước Mĩ Latinh (chấm dứt các cuộc can thiệp vũ trang, tiến hành thương lượng và trao trả độc lập, nhằm xoa dịu cuộc đấu tranh chống Mĩ)

       + Thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô (11.1933) (Trên thực tế, chính quyền Ru-dơ-ven vẫn không từ bỏ lập trường chống cộng sản)

  Xem tiếp…

  0
  2021-11-21T07:29:32+00:00

  *Nguyên nhân:

  -Cuối tháng 10/1929, kinh tế Mĩ lâm vào khủng hoảng.

  -Nền kinh tế Mĩ bị sa sút nghiêm trọng đời sống nhân dân vô cùng khó khắn.

  -Tổng thống Ph. Ru – dơ – ven đã thực hiện chính sách mới.

  *Nội dung:

  -Giải quyết thất nghiệp

  -Phục hưng công nghiệp, nông nghiệp và ngân hàng.

  -Tổ chức lại sản xuất, cứu trợ người thất nghiệp, tạo việc làm mới ổn định tình hình xã hội.

  *Kết quả:Mĩ thoát khỏi khủng hoảng kinh tế.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )