Nước mưa trên mặt đường nhựa đã biến đi đâu, khi Mặt Trời lại xuất hiện sau cơn mưa ?

Question

Nước mưa trên mặt đường nhựa đã biến đi đâu, khi Mặt Trời lại xuất hiện sau cơn mưa ?

in progress 0
Arianna 3 tháng 2021-09-11T00:04:28+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T00:05:34+00:00

  Nước đã biến thành hơi.

   

  0
  2021-09-11T00:05:40+00:00

  Nước mưa trên mặt đường nhựa đã bị mặt trời hóa từ thể lỏng sang thể khí và bay lên cao.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )