Nước nhật đã đạt được sự phát triển thần kì sau chiến tranh thế giới thứ hai là nhờ một phần quan trọng từ đặc điểm của người lao động.đặc điểm đó khô

Question

Nước nhật đã đạt được sự phát triển thần kì sau chiến tranh thế giới thứ hai là nhờ một phần quan trọng từ đặc điểm của người lao động.đặc điểm đó không phải là?
A cần cù, chịu khó
B kỉ luật lao động cao
C lực lượng đông đảo
(Giải thích câu hỏi)

in progress 0
Amara 3 tháng 2021-09-18T04:22:55+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-18T04:24:41+00:00

    C

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )