nước ta không có khí hậu khô hạn như các nước ở cùng vĩ độ là Tây Nam Á và Bắc Phi là biểu hiện của quy luật nào?

Question

nước ta không có khí hậu khô hạn như các nước ở cùng vĩ độ là Tây Nam Á và Bắc Phi là biểu hiện của quy luật nào?

in progress 0
Katherine 3 tháng 2021-09-20T00:47:46+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T00:49:16+00:00

  Nước ta không có khí hậu khô hạn như các nước ở cùng vĩ độ là Tây Nam Á và Bắc Phi là biểu hiện của quy luật thời tiết

  0
  2021-09-20T00:49:38+00:00

  Vì tiếp giáp với biển đông

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )