nước trong cốc để lâu bị cạn dần. nguyên dân hiện tượng là do đâu vì sao a sự bay hơi b đông đặc c nóng chảy d ngưng tụ

Question

nước trong cốc để lâu bị cạn dần. nguyên dân hiện tượng là do đâu vì sao
a sự bay hơi b đông đặc c nóng chảy d ngưng tụ

in progress 0
Melody 1 năm 2021-09-29T20:48:10+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-29T20:49:14+00:00

  Nước trong cốc để lâu bị cạn dần. nguyên dân hiện tượng là do đâu vì sao

  a sự bay hơi

  b đông đặc

  c nóng chảy

  d ngưng tụ

   

  0
  2021-09-29T20:49:56+00:00

  Nước trong cốc để lâu bị cạn dần. Nguyên nhân hiện tượng là do đâu vì sao?

  a. Sự bay hơi

  b. Đông đặc

  c. Nóng chảy

  d. Ngưng tụ

  Giải thích: Nước trong cốc sẽ bay hơi cho đến hết.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )