Nướng đồ ăn trên bếp điện cho biết đó là hình thức truyền nhiệt gì

Question

Nướng đồ ăn trên bếp điện cho biết đó là hình thức truyền nhiệt gì

in progress 0
Margaret 5 tháng 2021-07-15T09:56:17+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-15T09:58:08+00:00

  Nướng đồ ăn trên bếp điện cho biết đó là hình thức truyền nhiệt : dẫn nhiệt(năng lượng nhiệt truyền trong lòng chất rắn, chất lỏng, hoặc qua các bề mặt tiếp xúc thông qua dao động phân tử. …)

  0
  2021-07-15T09:58:16+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

    Nướng đồ ăn trên bếp điện cho biết đó là hình thức truyền nhiệt dẫn nhiệt.

  Học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )