nút lệnh (save) có tác dụng j nút lệnh (new) có tác dụng j nút lênh (open) có tác dụng j nút lệnh (paste) có tác dụng j nút lệnh (close window) có tác

Question

nút lệnh (save) có tác dụng j
nút lệnh (new) có tác dụng j
nút lênh (open) có tác dụng j
nút lệnh (paste) có tác dụng j
nút lệnh (close window) có tác dụng j

in progress 0
Claire 1 tháng 2021-08-25T06:54:25+00:00 2 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T06:55:27+00:00

  nút lệnh (save) có tác dụng lưu văn bản đã làm

  nút lệnh (new) có tác dụng mở 1 trang mới

  nút lênh (open) có tác dụng mở 1 trang đã lưu trước đó

  nút lệnh (paste) có tác dụng dán cái mình đã sao chép

  nút lệnh (close window) đóng cửa sổ đang làm

  0
  2021-08-25T06:55:54+00:00

  nút lệnh (save) có tác dụng lưu văn bản

  nút lệnh (new) có tác dụng mở (tạo) 1 trang văn bản mới

  nút lệnh (open) có tác dụng: mở 1 trang văn bản đã có sẵn

  nút lệnh (paste) có tác dụng: dán văn bản (hay đc copy lên trang giấy

  nút lệnh (close window) có tác dụng: tắt(đóng) 1 cửa số nào đó 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )