ở 0 độ c một thanh sắt dài 100cm khi nhiệt độ tăng 10 độ c thì chiều dài thanh sắt that đổi như thế nào tại sao biết rằng khi nhiệt độ tăng 10 độ C t

Question

ở 0 độ c một thanh sắt dài 100cm khi nhiệt độ tăng 10 độ c thì chiều dài thanh sắt that đổi như thế nào tại sao biết rằng khi nhiệt độ tăng 10 độ C thì chiều dài thanh sắt tăng 0,0012 lần so với chiều dài ban đầu .tính chiều dài thanh sắt

in progress 0
Melanie 3 tháng 2021-09-20T20:13:54+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T20:15:08+00:00

  Đáp án:

  Vậy thanh sắt có chiều dài 100,12cm khi tăng thêm $10^{o}C$

  Giải thích các bước giải:

  Khi tăng thêm $10^{o}C$ thì thanh sắt dài ra do sự nở vì nhiệt.

  Chiều dài của thanh sắt khi tăng thêm $10^{o}C$ là:

  \[l = 100 + 100.0,0012 = 100,12cm\]

  0
  2021-09-20T20:15:24+00:00

  Đáp án:

   rán lở vì nhiệt ban ơi áp dụng vào

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )