Ở 1 áp suất cho trước, nhiệt độ nóng chảy của mỗi chất rắn và kết tinh là ….

Question

Ở 1 áp suất cho trước, nhiệt độ nóng chảy của mỗi chất rắn và kết tinh là ….

in progress 0
Gabriella 2 giờ 2021-09-07T10:51:00+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T10:52:43+00:00

  Ở 1 áp suất cho trước, nhiệt độ nóng chảy của mỗi chất rắn kết tinh là: không thay đổi

  0
  2021-09-07T10:52:51+00:00

  Đáp án:

  Ở 1 áp suất cho trước, nhiệt độ nóng chảy của mỗi chất rắn và kết tinh là ….Không đổi.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )