Ở 1 loài thực vật , phép lai P : AaBbDd X aaBbDd thu được F1 . Biết rằng mỗi gen quy định 1 tính trạng , gen trội là trội hoàn toàn , các gen nằm t

Question

Ở 1 loài thực vật , phép lai P : AaBbDd X aaBbDd thu được F1 . Biết rằng mỗi gen quy định 1 tính trạng , gen trội là trội hoàn toàn , các gen nằm trên 1 NST thường khác nhau
a , Xác định tỉ lệ các loại kiểu gen và kiểu hình ở F1
b, Tính xác suất xuất hiện cá thể F1 có kiểu hình lặn ít nhất về2 tính trạng trong số 3 tính trạng trên

in progress 0
Ayla 3 tháng 2021-09-08T08:07:37+00:00 1 Answers 17 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T08:08:47+00:00

  Giải thích các bước giải:

   P: AaBbDd x aaBbDd

  Aa x aa => TLKG= 1:1 ; TLKH= 1:1

  Bb x Bb => TLKG= 1:2:1 ; TLKH= 3:1

  Ddx Dd => TLKG= 1:2:1 ; TLKH= 3:1

  Vậy:

  TLKG ở F1: ( 1:1) (1:2:1) (1:2:1) =

  TLKH:( 1:1) (3:1)(3:1) = 9:9: :3:3:3:3:1:1

  b. Tỉ lệ cá thể mang tính trạng lặn cả 3 tính trạng là:aabbdd

  $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$. $\frac{1}{4}$= $\frac{1}{32}$ 

  Tỉ lệ cá thể mang2  tính trạng lặn :aabbD-, aaB-dd, A-bbdd

  $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$. $\frac{3}{4}$ x2 + $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$. $\frac{1}{4}$=$\frac{7}{32}$

  Tỉ lệ xuất hiện cá thể F1 có kiểu hình lặn ít nhất về2 tính trạng trong số 3 tính trạng:

  $\frac{1}{32}$  + $\frac{7}{32}$ = $\frac{1}{4}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )