Ở 25 đô C, thanh ray bằng thép dài 50 m. nếu tăng lên 45 C thì chiều dài thanh ray là bao nhiêu? biết rằng khi tăng thêm 1C thì thanh ray bằng thép tă

Question

Ở 25 đô C, thanh ray bằng thép dài 50 m. nếu tăng lên 45 C thì chiều dài thanh ray là bao nhiêu? biết rằng khi tăng thêm 1C thì thanh ray bằng thép tăng thêm 0.000012 lần chiều dài ban đầu.
Bạn nào có IQ vô cực thì giải giúp mik với

in progress 0
Adalynn 2 giờ 2021-09-08T14:55:16+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T14:56:37+00:00

  Đáp án:

  l = 50,012m 

  Giải thích các bước giải:

  Chiều dài tăng thêm của của thanh ray là:

  \[\frac{{45 – 25}}{1}.0,000012.50 = 0,012m\]

  Chiều dài của thanh ray sau khi tăng nhiệt độ là:

  \[l = 50 + 0,012 = 50,012m\] 

  0
  2021-09-08T14:57:04+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Độ tăng chiều dài của thanh là:

  $(45-25).0,000012.50=0,12m$

  Chiều dài của thanh tại 45 độ C là:

  $l=l_o+0,12=50+0,12=50,12m$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )