Ở 27⁰c thể tích của 1kg khí lí tưởng là 5lit thể tích ở t⁰ 227⁰ là bao nhiêu

Question

Ở 27⁰c thể tích của 1kg khí lí tưởng là 5lit thể tích ở t⁰ 227⁰ là bao nhiêu

in progress 0
Gianna 30 phút 2021-09-09T13:05:16+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T13:06:32+00:00

  Đáp án:

  Với áp suất giữ nguyên thì ta áp dụng định luật Gay-Luy xắc, có:

  $V1/T1=V2/T2⇒5/27+273=V2/227+273⇔V2=25/3(l)$

  #NOCOPY

   

  0
  2021-09-09T13:06:38+00:00

  Coi áp suất không đổi:

  $\dfrac{V_1}{T_1}=\dfrac{V_2}{T_2}$

  $\Leftrightarrow \dfrac{5}{27+273}=\dfrac{V_2}{227+273}$

  $\Rightarrow V_2=8,33l$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )