Ở 27 độ c thể tích của 1kg khí lí tưởng là 5 lít thể tích ở nhiệt độ 227 độ là bao nhiêu? Cho p= hằng số

Question

Ở 27 độ c thể tích của 1kg khí lí tưởng là 5 lít thể tích ở nhiệt độ 227 độ là bao nhiêu? Cho p= hằng số

in progress 0
Remi 9 phút 2021-09-09T12:57:04+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T12:58:47+00:00

  Đáp án:

  Áp đụng đinh luật Gay-Luy xắc, có:

  $\frac{V1}{T1}=\frac{V2}{T2}⇒\frac{5}{27+273}=\frac{V2}{227+273}⇔V2=\frac{25}{3}(l)$

  #NOCOPY 

   

  0
  2021-09-09T12:58:48+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  T1 = 27+273 = 300 K ; T2 = 227+273 = 500K
  Do không nói tới áp suất nên ta có thể coi áp suất không đổi
  Từ đó ta có thể áp dụng định luật của quá trình đẳng áp
  Áp dụng định luật Gay-luy-sắc,ta có :
  V1/T1 =V2/T2
  mũi tên 2 chiều : V1*T2/T1 =V2
  mũi tên 2 chiều : 5*500/300 = V2
  mũi tên 2 chiều : V2 gần = 8,33(lít)

  @HAO_CHAU_PHU@ TEAM_HỘI_VĂN_CỦA_NĂM.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )