Ở cá chép khi thụ tinh tạo ra 7200 hợp tử phát triển thành 7200 cá con biết hiệu suất thụ tin của tinh trùng là 50%, trứng là 30%.Tính số tế bào sinh

Question

Ở cá chép khi thụ tinh tạo ra 7200 hợp tử phát triển thành 7200 cá con biết hiệu suất thụ tin của tinh trùng là 50%, trứng là 30%.Tính số tế bào sinh tinh và tế bào sinh trứng

in progress 0
Rose 2 tháng 2021-07-27T09:00:40+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T09:02:26+00:00

  – Số tinh trùng tham gia thụ tinh là:

  7200 : 50% = 14400 (tinh trùng)

  → Số tế bào sinh tinh là:

  14400 : 4 = 3600 (tế bào)

  – Số trứng tham gia thụ tinh là:

  7200 : 30% = 24000 (trứng)

  → Số tế bào sinh trứng là 24 000 tế bào.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )