Ở cà chua A quy định quả đỏ. a quy định quả vàng. Khi cho các cây dị hợp giao phấn trong quần thể cây lai phát hiện có KG Aaa. Hãy giải thích cơ chế

Question

Ở cà chua A quy định quả đỏ. a quy định quả vàng. Khi cho các cây dị hợp giao phấn trong quần thể cây lai phát hiện có KG Aaa. Hãy giải thích cơ chế hình thành cây có KG Aaa bằng 2 hiện tượng biến dị. Biết rằng không có hiện tượng biến đổi về cấu trúc NST.
Giai hộ minh bai nay nhé các bạn.

in progress 0
Kinsley 1 năm 2021-08-30T21:18:36+00:00 1 Answers 21 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T21:19:48+00:00

   A:  đỏ  a vàng 

  Cơ chế xuất hiện biến gị Aaa

  + Aa không phân li trong giảm phân I tạo ra giao tử Aa 

  + Giao tử này kết hợp giao tử A bình thường tạo Aaa

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )