ở cà chua gen a quy định quả đỏ a quy định quả vàng,khi cho cả 2 giống cà chua quả đỏ và vàng thu được F1 toàn quả đỏ,tiếp tục cho F! giao phấn được F

Question

ở cà chua gen a quy định quả đỏ a quy định quả vàng,khi cho cả 2 giống cà chua quả đỏ và vàng thu được F1 toàn quả đỏ,tiếp tục cho F! giao phấn được F2,viết sơ đồ lai
ai giúp e với

in progress 0
Ximena 6 phút 2021-09-12T22:48:51+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T22:50:27+00:00

  BẠN THAM KHẢO :            Xin câu trả lời hay nhất         

  Bạn xem lại đề của bạn dùm mình ạ !

   

  Giải thích các bước giải:

   

  o-ca-chua-gen-a-quy-dinh-qua-do-a-quy-dinh-qua-vang-khi-cho-ca-2-giong-ca-chua-qua-do-va-vang-th

  0
  2021-09-12T22:50:42+00:00

  a, Quả đỏ x quả vàng → 100% quả đỏ

  ⇒ Quả đỏ > quả vàng

  Quy ước: A – quả đỏ, a – quả vàng

  Quả đỏ x quả vàng (aa) tạo ra 100% quả đỏ A_ nên cây quả đỏ là AA

  P: AA x aa

  Gp: A    a

  F1: 100%Aa

  F1 x F1: Aa x Aa

  Gf1:     A, a    A, a

  F2: 1AA : 2Aa : 1aa

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )