ở cà chua , gen A quy định thân đỏ thẫm > gen a quy định thân xanh lục . sau đây là kết quả của các phép lai a) p : thân đỏ thẫm x thân đỏ thẫm → F1

Question

ở cà chua , gen A quy định thân đỏ thẫm > gen a quy định thân xanh lục . sau đây là kết quả của các phép lai
a) p : thân đỏ thẫm x thân đỏ thẫm → F1 74,9% đỏ thẫm : 25,1% xanh lục
kiểu gen của P trong các công thức lai trên như thế nào ?

in progress 0
Maria 1 năm 2021-09-13T12:52:23+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T12:53:52+00:00

  Đáp án:

  – P đỏ thấm lai với nhau thu được F1 phân li theo tỉ lệ 3 : 1

  → Đời con có 4 tổ hợp kiểu gen

  ⇒ P có kiểu gen dị hợp trội Aa

  * Sơ đồ lai:

  P:                                           Aa                              ×                                Aa

  $G_{P}$:                                    A, a                                                               A, a

  F1:                                                                    AA; Aa; Aa; aa

  + Tỉ lệ kiểu gen: 1AA : 2Aa : 1aa

  + Tỉ lệ kiểu hình: 3 Đỏ thẫm : 1 Xanh lục

   

  0
  2021-09-13T12:54:22+00:00

  Quy ước gen :

  A : thân dỏ thẫm ,  a : xanh lục 

  P : đỏ thẫm  x  đỏ thẫm 

  F1 :

  Đỏ thẫm : xanh lục =3:1 suy ra P dị hợp 

  P : Aa   x Aa 

  Sơ đồ lai 

  P :        Aa          x    Aa   

  Đỏ thẫm                   Đỏ thẫm 

  G : A, a                    A,a

  F1 : 1 AA: 2 Aa : 1 aa

  3 đỏ thẫm : 1 xanh lục

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )