Ở cà chua tính trạng quả đỏ là trội hơn so với quả vàng, lá chẽ là trội hoàn toàn so với lá nguyên, biết rằng các tính trạng này di truyền tuân theo q

Question

Ở cà chua tính trạng quả đỏ là trội hơn so với quả vàng, lá chẽ là trội hoàn toàn so với lá nguyên, biết rằng các tính trạng này di truyền tuân theo quy luật của Mendel.
a) viết kiểu gen cây cà chua quả vàng, cây cà chua quả vàng lá chẽ không thuần chủng. Xác định giao tử của 2 cây này.
b) tiến hành lai cà chua quả đỏ với cà chua quả vàng thì đời F1 thu được toàn cà chua quả đỏ. Viết sơ đồ lai, xác định tỉ lệ kiểu gen và kiểu hình thu được ở F1

in progress 0
Melanie 1 năm 2021-11-21T07:31:49+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T07:33:19+00:00

  Quy ước: A: quả đỏ, a: quả vàng; B:lá chẽ, b: lá nguyên

  a, cây cà chua quả vàng : aa

      cây cà chua quả vàng lá chẽ: aaBB

  b, P  :       AA x aa

      F1:   100% Aa 

           => 100% quả đỏ 

   

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )