ở cà chua tính trạng quả đỏ trội hoàn toàn so với tính trạng quả vàng. giao phối giữa giống cà chua đỏ thuần chủng với cà chua vàng thuần chủng thu

Question

ở cà chua tính trạng quả đỏ trội hoàn toàn so với tính trạng quả vàng. giao phối giữa giống cà chua đỏ thuần chủng với cà chua vàng thuần chủng thu đc F1 và tiếp tục cho F1 tự thụ phấn thu đc F2
a,viết sơ đồ lai từ F1 đến F2
b,nếu cho F1 nêu trên lai phân tích thì F2 sẽ như thế nào
(mọi người giúp mình vs ạ cảm ơn mọi người nhiều ạ)

in progress 0
Alice 1 tháng 2021-08-31T06:56:14+00:00 2 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T06:57:38+00:00

  Đáp án:#the solidarity#

   

  Giải thích các bước giải:

   

  o-ca-chua-tinh-trang-qua-do-troi-hoan-toan-so-voi-tinh-trang-qua-vang-giao-phoi-giua-giong-ca-ch

  0
  2021-08-31T06:57:42+00:00

  Quy ước gen:

  a. Đỏ     a. Vàng

  a,viết sơ đồ lai từ F1 đến F2

  P.AA    ×    aa

  b, Sơ đồ lai

  P.AA    ×    aa

  G.A              a

  F1: 100%Aa(quả đỏ)

  F1.F1.Aa×   Aa

  G.A,a            A,a

  F2:1AA:2Aa:1aa

  (3 quả đỏ:1 quả vàng)

  b,nếu cho F1 nêu trên lai phân tích thì F2 sẽ như thế nào

  P.Aa    ×    aa

  G.A,a              a

  F1: 1Aa(quả đỏ):1aa(quả vàng)

   

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )