ở các nước phương Đông, nhà vua có những quyền hành gì

Question

ở các nước phương Đông, nhà vua có những quyền hành gì

in progress 0
Skylar 1 năm 2021-12-06T19:21:03+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T19:22:19+00:00

  – Ở các nước phương Đông, vua nắm mọi quyền hành, từ việc đặt ra luật pháp, chỉ huy quân đội, đến việc xét xử những người có tội.

  – Vua được coi là đại diện thần thánh ở trần gian, theo chế độ cha truyền con nối.

  0
  2021-12-06T19:22:47+00:00

  Ở các nước phương Đông nhà vua nắm mọi quyền hành, cả vương quyền và thần quyền.

  Nhà vua được coi là đấng tối cao, con trời,…

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )