Ở các nước phương Đông,nhà vua có quyền hành gì ?

Question

Ở các nước phương Đông,nhà vua có quyền hành gì ?

in progress 0
Eden 1 năm 2021-12-06T09:44:26+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T09:45:31+00:00

  – Ở các nước phương Đông, vua nắm mọi quyền hành, từ việc đặt ra luật pháp, chỉ huy quân đội, đến việc xét xử những người có tội.

  – Vua được coi là đại diện thần thánh ở trần gian, theo chế độ cha truyền con nối.

  0
  2021-12-06T09:45:52+00:00

  – Nhà vua có quyền cao nhất trong mọi công việc: đặt ra luật pháp, chỉ huy quân đội, xét xử những người có tội…

  – Vua còn được coi là đại diện của thần thánh ở dưới trần gian, theo chế độ cha truyền con nối.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )