Ở chân núi cao 200 m người ta đo được nhiệt độ là 30 độ C thì nhiệt độ ở đỉnh núi cao 2200 m nhiệt độ sẽ là bao nhiêu độ C * 33 điểm D. 22 A. 24 B. 18

Question

Ở chân núi cao 200 m người ta đo được nhiệt độ là 30 độ C thì nhiệt độ ở đỉnh núi cao 2200 m nhiệt độ sẽ là bao nhiêu độ C *
33 điểm
D. 22
A. 24
B. 18
C. 20

in progress 0
Camila 3 tuần 2021-07-11T00:56:36+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T00:57:44+00:00

  Càng lên cao nhiệt độ càng giảm.

  `2200  m` kém `200  m` số lần là:

  `2200 : 200 = 11` (lần)

  Cứ lên cao `100  m` thì giảm `0,6  ^o`

  Nhiệt độ trên đỉnh núi là:

  `30 . 0,6 = 18^o C`

  Vậy chọn B

  0
  2021-07-11T00:58:02+00:00

  Ở chân núi cao 200 m người ta đo được nhiệt độ là 30 độ C thì nhiệt độ ở đỉnh núi cao 2200 m nhiệt độ sẽ là bao nhiêu độ C *

  D. 22

  A. 24

  B. 18

  C. 20

  Giải thích :

  Vì cứ lên cao 100m thì nhiệt độ sẽ giảm xuống 0,6 độ

  Nếu lên cao 1m nhiệt độ sẽ giảm số độ C là :

  0.6 : 100 = `0,006^o`C

  Vậy ở độ cao 2200 m là

  30 – (0,006 . 2200) (m) = `18^o`C

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )