Ở chuột lông xám A là trội hoàn toàn so với lông trắng a. Cho chuột lông xám lai với chuột lông trắng. F1 thu được toàn chuột xám. F

Question

Ở chuột lông xám A là trội hoàn toàn so với lông trắng a. Cho chuột lông xám lai với chuột lông trắng. F1 thu được toàn chuột xám. F2 thu được 75% chuột lông xám và 25%chuột lông trắng. Hãy xác định kiểu gien của chuột bố mẹ. Vẽ sơ đồ lai.

in progress 0
Daisy 2 tuần 2021-11-22T11:39:44+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-22T11:40:55+00:00

  Giải thích các bước giải:

  A: xams

  a: trắng

  aa=1/4a*1/4a

  P. AA*aa

  F1. 100%Aa

  F1*F1: Aa*Aa

  F2: 1AA:2Aa:1aa

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )