Ở cùng 1 thời điểm,nếu hai địa điểm trên bề mặt Trái Đất có cùng 1 vĩ độ thì: A.Nhận được lượng ánh sáng khác nhau B.Nhận được cùng 1 lượng ánh sáng

Question

Ở cùng 1 thời điểm,nếu hai địa điểm trên bề mặt Trái Đất có cùng 1 vĩ độ thì:
A.Nhận được lượng ánh sáng khác nhau
B.Nhận được cùng 1 lượng ánh sáng mặt trời
C.có cùng 1 giờ khu vực
D.có cùng 1 giờ địa phương

in progress 0
Savannah 3 tháng 2021-09-16T07:23:30+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T07:25:16+00:00

  đáp án D

  0
  2021-09-16T07:25:23+00:00

  B. Nhận được cùng 1 lượng ánh sáng mặt trời

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )