ở đậu hà lan , 2 cặp tính trạng màu sắc và hình dạng vỏ hạt do 2 cặp nằm trên 2 cặp NST thường quy định . khi cho lai 2 cây đậu hà lan ở F1 do sơ suất

Question

ở đậu hà lan , 2 cặp tính trạng màu sắc và hình dạng vỏ hạt do 2 cặp nằm trên 2 cặp NST thường quy định . khi cho lai 2 cây đậu hà lan ở F1 do sơ suất người ta chỉ thống kê được 1 loại kiểu hình hạt vàng ,vỏ nhăn chiếm tỉ lệ 3/16 . biết tương phản với hạt vàng vỏ nhăn là hạt xanh vỏ trơn . biện luận và lập sơ đồ lai từ P => F1

in progress 0
Skylar 1 tháng 2021-08-06T21:40:55+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-06T21:42:01+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Quy ước:

  A – hạt vàng, a – hạt xanh

  B – vỏ trơn, b – vỏ nhăn

  Ta có hạt vàng vỏ nhăn = 3/16 => F1 có 16 tổ hợp = 4 x 4 vạy 2 P đều có kiểu gen dị hợp 2 cặp gen

  P:        AaBb vàng , trơn       x         AaBb vàng, trơn

  G : 1AB : 1Ab : 1aB : 1ab             ,     1AB : 1Ab : 1aB : 1ab

  F2 : 9 A-B- vàng, tron : 3 A-bb vàng nhăn : 3 aaB- xanh, trơn : 1aabb xanh nhăn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )