Ở đậu hà lan 2n=14 . Một tế bào đậu Hà lan đang ở kì sau của nguyên phân . Số NST trong tế bào đó bằng bao nhiêu ? Hãy giải thích ?

Question

Ở đậu hà lan 2n=14 . Một tế bào đậu Hà lan đang ở kì sau của nguyên phân . Số NST trong tế bào đó bằng bao nhiêu ? Hãy giải thích ?

in progress 0
Margaret 1 năm 2021-08-09T15:42:26+00:00 2 Answers 567 views 1

Answers ( )

  0
  2021-08-09T15:43:29+00:00

  Ở kì sau của nguyên phân thì từng cặp NST kép chẻ dọc ở tâm động thành 2 NST đơn phân li về 2 cực của tế bào => Số NST trong tế bào đó bằng 14  x 2 = 28 ( NST đơn)

   

  0
  2021-08-09T15:43:50+00:00

  Đáp án: Số NST ở KS của NP ;à 28 

  Giải thích :….

   

  Giải thích các bước giải:Số NST ở KS của NP là: 2.2n=2.14=28 NST đơn 
     Giải thích: ở KS của NP, 2 cromatit ở mỗi NST kép tách nhau ra tạo thành 2 NST đơn rồi phân li về 2 cực của tế bào.

   Chúc bạn học tốt!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )