Ở đậu Hà lan, xét 2 cặp gen trên 2 cặp NST tương đồng; alen A: hạt vàng, alen a: hạt xanh, alen B: hạt trơn, alen b: hạt nhăn. Dự đoán kết quả về tỉ l

Question

Ở đậu Hà lan, xét 2 cặp gen trên 2 cặp NST tương đồng; alen A: hạt vàng, alen a: hạt xanh, alen B: hạt trơn, alen b: hạt nhăn. Dự đoán kết quả về tỉ lệ kiểu hình của phép lai P: AaBB x AaBb

in progress 0
aikhanh 4 tuần 2021-08-18T22:24:01+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T22:25:03+00:00

  Phép lai P: AaBB x AaBb

  G: (AB, aB) x (AB, Ab, aB, ab)

  F1: 1AABB : 1AABb : 2AaBB : 2AaBb : 1aaBB : 1aaBb.

  Tỉ lệ phân li kiểu hình 3 vàng, trơn : 1 xanh, trơn.

   

  0
  2021-08-18T22:25:22+00:00

  Theo bài ra ta có sơ đồ lai:

  P:    AaBB         x         AaBb

  Gp: 1AB : 1aB      1AB : 1Ab : 1aB : 1ab

  F1: 1AABB : 2AaBB : 1aaBB : 1AAbb : 2Aabb : 1aabb.

  Tỉ lệ kiểu hình: 3 hạt vàng trơn : 3 hạt vàng nhăn : 1 hạt xanh trơn : 1 hạt xanh nhăn.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )