Ở đậu hà lan, gen A quy định hạt vàng, a quy định hạt xanh, B quy định hạt trơn, b quy định hạt nhăn, 2 cặp gen này di truyền độc lập với nhau. Cho câ

Question

Ở đậu hà lan, gen A quy định hạt vàng, a quy định hạt xanh, B quy định hạt trơn, b quy định hạt nhăn, 2 cặp gen này di truyền độc lập với nhau. Cho cây đậu hà lan hạt vàng nhăn lai với đậu hà lan hạt xanh trơn thu được F1 phân tính theo tỷ lệ 1 vàng trơn : 1 xanh trơn : 1 vàng nhăn : 1 xanh nhăn. Hãy tìm hiểu gen của bố mẹ được dùng đem lai
Giúp tui với

in progress 0
Alexandra 3 tuần 2021-08-16T16:29:26+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T16:30:40+00:00

  Quy ước gen 

  A : vàng ,a : xanh 

  B : trơn , b : nhăn 

  Fa lai phân tích

  Hai cặp gen này di truyền độc lập với nhau

  Tỉ lệ phân li là 

  (1:1:1:1)=(1:1)(1:1) 

  Xét từng cặp 

  + Tỉ lệ  1:1 suy ra F1 : Aa x aa

  + Tỉ lệ  1:1 suy ra F1 : Ab x bb 

  Vậy F1 : AaBb suy ra P AAbb     x aaBB

  0
  2021-08-16T16:30:51+00:00

    Quy ước gen:

      $A-$Hạt vàng            $a-$Hạt xanh

      $B-$Hạt trơn              $b-$Hạt nhăn

  *》 Xét kết quả thu được ở $F1$,Ta có:

  -Về màu sắc:$\frac{Hạt vàng}{Hạt xanh}=\frac{1+1}{1+1}=\frac{2}{2}=\frac{1}{1}$

  ⇒Đây chính là kết quả của phép lai phân tích(Có kết quả là phân tính):$Aaxaa$  (1)

  -Về hình dạng:$\frac{Hạt trơn}{Hạt nhăn}=\frac{1+1}{1+1}=\frac{2}{2}=\frac{1}{1}$ 

  ⇒Đây là kết quả của phép lai phân tích:$Bbxbb$ (2)

  -Từ (1) và (2)⇒KG và KH của $P$ là:$Aabb$(Hạt vàng nhăn)$xaaBb$(Hạt xanh trơn).

    Chúc bạn học giỏi nhen…

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )